-پس از ثبت نام احراز هویت باید تکمیل شود.

-اگر به هر دلیل نمی توانید

احراز هویت را دقیق مطابق

توضیحات سایت انجام دهید

از ثبت نام و خرید جداً

خودداری نمایید.


شرح و نحوه ارسال عکس ها (لطفا بخوانید)


با تشکر-مدیر کی تی شاپ

لطفا مشخصات خود را کامل و دقیق وارد نمایید،برای حساب های کاربری با مشخصات ناقص و مخدوش هیچگونه پیگیری ای قابل اجرا و ترتیب اثر نخواهد بود(مشخصات فاکتور ملاک قرار می گیرد).شماره همراه بصورت 09123456789 و به انگلیسی وارد شود،ایمیلتان را با دقت وارد نمایید.

ايجاد حساب کاربری

اگر شما قبلا ثبت نام کرده ايد، لطفا وارد شويد صفحه ورود .

اطلاعات شخصی شما
آدرس شما
رمز عبور شما
خبرنامه
شرایط و قوانین را خوانده ام و قبول دارم