-پس از ثبت نام احراز هویت باید تکمیل شود.

-اگر به هر دلیل نمی توانید

احراز هویت را دقیق مطابق

توضیحات سایت انجام دهید

از ثبت نام و خرید جداً

خودداری نمایید.


شرح و نحوه ارسال عکس ها (لطفا بخوانید)


با تشکر-مدیر کی تی شاپ

مشتری جدید

ثبت نام حساب کاربری

با ايجاد يک حساب کاربری می توانید سريع تر خريد نموده، تاريخچه سفارش های خود را مشاهده کرده و همچنين از وضعيت سفارش خود آگاهی پيدا کرده و آن را پیگیری نمایید.

ادامه

مشتريان فروشگاه

من از مشتریان فروشگاه هستم.